Ngày

Buổi

Thời gian

Chủ trì

Nộidung công việc

Thành phần

Địa điểm

 

 

 

 

T.Hai

13/3

Trực lãnh đạo: Bs Nguyễn Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở Y tế

Bs Tăng Chí Thượng, đi công tác từ 11/3 – 18/3

Sáng

07g20

 

Chào cờ đầu tuần

Toàn thể CBCC

Sân SYT

07g30

BGĐ

Thông tin nhanh về các nội dung cần lưu ý sau 2 tuần KTBV

NVY chuẩn bị

Toàn thể CBCC

HT lầu 4

07g45

BGĐ

Nghe báo cáo nhanh tình hình dịch và thông tin báo chí

VPS, HCDC chuẩn bị.

các phòng

HT lầu 4

08g

BGĐ

 

Báo cáo nhanh hoạt động tuần

 

Các phòng chuẩn bị

HT lầu 4

09g

Bs Nam

Dự họp nghe báo cáo về Đề án huy động đầu tư xã hội và đầu tư nước ngoài

KHTC chuẩn bị, cùng dự

UBND TP

10g

Bs Châu

Họp chi bộ NVY

 

P1.4

 

 

 

 

 

Chiều

13g30

BGĐ

Nghe báo cáo điểm đánh gía xếp loại HTNV

TCCB chuẩn bị

 

Trưởng các phòng: NVY, KHTC, VPS, NVD, TTra, CNTT

P0.2

14g

Bs Châu

Dự khảo sát của Ban VHXH về chương trình Đối thoại cùng chính quyền tháng 4

 

HĐND TP

15g

Bs Nam

Công tác chuẩn bị lớp tập huấn về đầu thầu

KHTC chuẩn bị

P1.4

15g30

Bs Nam

Họp một số đơn vị góp ý cho Luật Đấu thầu lĩnh vực y tế

KHTC chuẩn bị và mời

P1.4

15g30

Bs Dũng

Họp Ban CNTT

CNTT chuẩn bị và mời

P0.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T. Ba

14/3

Trực lãnh đạo: Bs Nguyễn Anh Dũng, Phó Giám đốc Sở Y tế

Sáng

07g30

Bs Dũng

Kiểm tra, đánh giá CLBV (tổ 1)

 

Củ Chi

07g30

 

Kiểm tra, đánh giá CLBV (tổ 4)

 

BV NgT

08g

Bs Hưng

họp về kết quả hợp tác triển khai Dự án Tăng cường chăm sóc sức khỏe ban đầu tại TP.HCM

NVY chuẩn bị và mời.

VPS, KHTC, HCDC, CCDS, TTYT Bình Thạnh

P1.4

08g

Bs Nam

Họp HĐ 1 trường hợp

P.TCCB chuẩn bị và mời

P0.2

09g30

Bs Nam

Họp HĐ 1 trường hợp

P.TCCB chuẩn bị và mời

P0.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiều

13g

Bs Châu

Kiểm tra, đánh giá CLBV (tổ 2)

 

Q11

14g

Bs Hưng

Dự họp HĐ tư vấn tuyển chọn nhiệm vụ KHCN

 

Sở KHCN

14g

Bs Nam

Hội nghị tổng kết năm 2022 của Đảng bộ cơ quan SYT.

 

HT lầu 4

15g30

Bs Dũng

Lắng nghe ý kiến người dân sau khi sử dụng DVC

VPS, QLDVYT chuẩn bị.

NVY, NVD cùng dự

CNTT hỗ trợ

P0.2

 

 

 

 

 

T.Tư

15/3

 

Trực lãnh đạo: BS Nguyễn Hữu Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế

Sáng

07g30

Bs Nam, Bs Dũng

Họp về hợp tác công tư

KHTC chuẩn bị và mời.

TCCB, QLDVYT, BV CTCH

P0.2

08g

 

Thẩm định DMKT

NVY chuẩn bị và mời

Trệt T4G

08g

 

HN tổng kết hoạt động Đoàn TN Sở năm 2022

 

HT lầu 4

08g30

Bs Nam

Họp Tổ công tác xây dựng đề án Xã hội hóa

KHTC chuẩn bị và mời

P0.2

08g30

Bs Dũng

Thống nhất tiêu chí khảo sát hoạt động BVCK và BVDK

QLDVYT và NVY chuẩn bị, mời

P1.7

08g30

Bs Châu

Dự lễ đón nhận Chứng chỉ ISO 15189:2012 của BV HV

 

BV HV

09g30

Bs Dũng

Họp Ban TC HN YT chuyên sâu TP

NVY chuẩn bị và mời

P1.7

10g

Bs Nam

Họp trực tuyến các đơn vị về NĐ 07, NQ30

KHTC chuẩn bị và mời

0.2

10g30

Bs Châu

họp hội đồng đền bù chi phí đào tạo

TCCB chuẩn bị và mời

P1.4

 

 

 

 

 

,

Telegram搜索技巧www.tel8.vip)是一个Telegram群组分享平台,Telegram搜索技巧包括Telegram搜索技巧、Telegram群组索引、Telegram群组导航、新加坡Telegram群组、Telegram中文群组、Telegram群组(其他)、Telegram 美国 群组、Telegram群组爬虫、电报群 科学上网、小飞机 怎么 加 群、tg群等内容,Telegram搜索技巧为广大电报用户提供各种电报群组/电报频道/电报机器人导航服务。

,

Chiều

13g

Bs Nam

Kiểm tra, đánh giá CLBV (tổ 3)

 

PHCN

13g

Bs Châu

Kiểm tra, đánh giá CLBV (tổ 2)

 

BV DKSG

13g

 

Kiểm tra, đánh giá CLBV (tổ 5)

 

BV TT LMX

13g30

Bs Châu

Giảng bài lớp SĐH

 

DHYK PNT

14g

Bs Nam

Hội nghị cán bộ CNVC CQ SYT

 

HT lầu 4

14g

Bs Dũng

Khảo sát của Ban KTNS HĐND

CNTT, KHTC cùng dự

Theo lịch của Đoàn

 

 

 

 

 

T.Năm

16/3

Trực lãnh đạo: Bs Nguyễn Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở Y tế

Sáng

07g30

Bs Nam

Kiểm tra, đánh giá CLBV (tổ 3)

 

BV TP TĐ

08g

 

Thẩm định DMKT

NVY chuẩn bị và mời

Trệt T4G

08g

Bs Dũng

Họp HĐ 1 trường hợp

P.TCCB chuẩn bị và mời

P0.2

08g

 

Hội nghị kí kết giao ước thi đua Cụm Thi đua số 5- Ban Tổ chức Thành uỷ

 

HT lầu 4

09g30

Bs Dũng

Họp HĐ 1 trường hợp

P.TCCB chuẩn bị và mời

P0.2

 

 

 

 

 

Chiều

13g

Bs Nam

Kiểm tra, đánh giá CLBV (tổ 3)

 

LVT

13g

Bs Châu

Kiểm tra, đánh giá CLBV (tổ 2)

 

QP.N

13g

 

Kiểm tra, đánh giá CLBV (tổ 5)

 

TTYT Q5

14g

Bs Nam

HĐND khảo sát tình hình thực hiện dự án đầu tư công trên địa bàn thành phố (dự kiến)

 

 

14g

Bs Dũng

Làm việc với P.CNTT về tiến độ các nhiệm vụ trọng tâm

CNTT chuẩn bị

P0.2

 

 

 

 

 

 

T. Sáu

17/3

Trực lãnh đạo: Bs Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Phó Giám đốc Sở Y tế

Sáng

07g30

 

Kiểm tra, đánh giá CLBV (tổ 4)

 

BV ND115

07g30

Bs Nam

Họp giải quyết 1 nội dung

TP TCCB, TP KHTC, LDVP

P0.2

08g

Bs Dũng

Dự buổi làm việc với Ủy ban nhân dân Quận Bình Thạnh về nhiệm vụ năm 2023 (dự kiến)

NVY, HCDC, KHTC chuẩn bị ND

Bình Thạnh

08g30

Bs Châu

Họp HĐ 1 trường hợp

TCCB chuẩn bị và mời

P1.7

08g30

 

hướng dẫn một số nội dung liên quan công tác TCCB

TCCB chuẩn bị và mời

HT lầu 4

08g30

 

Buổi họp về Chương trình công tác kiểm tra, giám sát của UBKT ĐU năm 2023

 

P1.4

10g

Bs Châu

Họp HĐ 1 trường hợp

TCCB chuẩn bị và mời

P1.7

 

 

 

 

 

Chiều

13g

Bs Dũng

Kiểm tra, đánh giá CLBV (tổ 1)

 

Nhà Bè

13g30

Bs Nam

Họp với các chủ đầu tư dự án theo NQ05

KHTC chuẩn bị và mời

HT lầu 4

14g

Bs Hưng, Bs Châu

Giao ban YTDP, YTCS quý 1

NVY, HCDC chuẩn bị và mời.

TCCB, KHTC, NVD, CCDS cùng dự.

CNTT hỗ trợ.

P0.2

15g

Bs Nam

Rà soát báo cáo HĐND về các dự án đầu tư công

KHTC chuẩn bị

HT lầu 4

14g

Bs Dũng

Dự tiếp Đoàn công tác của Phó Thủ tướng Chính phủ làm việc về Đề án 06 với TP.HCM (dự kiến)

Tổ DA 06 chuẩn bị nội dung.

VPS cùng dự

UBND TP

14g30

 

Hội nghị tổng kết Hội cựu chiến binh Sở năm 2022

 

HT lầu 4

 

 

 

 

 

T.Bảy

18/3

Trực lãnh đạo: Bs Nguyễn Anh Dũng, Phó Giám đốc Sở Y tế

Sáng

08g

Bs Nam

Hội nghị tổng kết Chương trình hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa Thành phố Hồ Chí Minh với các các tỉnh thuộc vùng Đông Nam bộ

 

Bình Phước

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

C.Nhật

19/3

Trực lãnh đạo: Bs Nguyễn Hữu Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ag区块链百家乐声明:该文看法仅代表作者自己,与www.allbetgame.us无关。转载请注明:Telegram搜索技巧:Lịch công tác tuần cơ quan Sở Y tế (Từ 13/3/2023 đến 19/3/2023)
发布评论

分享到:

皇冠足球平台开户:坎皮略时隔3年再度夺冠!西班牙选手与日本选手占据前三!
你是第一个吃螃蟹的人
发表评论

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。